Velkommen

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Sjekklister

 1. Framgang kjensla motivivering (små)
 2. Fokus i løpet dagen
 3. Respect

NETWORKING SOM METODE

 1. Studer hvem i ditt nettverkskart som kan hjelpe deg mest faglig.
 2. Sjekk ut mest mulig om behovet for din kompetanse i vedkommendes bedrift
 3. Lag en bidragsorientert CV ut fra din analyse. Skriv f eks om nøkkelkompetanse, legg inn en PAR-historie etc
 4. Lag en ringemal. Øv deg på telefonsamtalen. Mål for telefonsamtalen: Et møte!
 5. Ring, men snakk ikke om han har jobb til deg, men om at du bare ønsker noen råd. Diskuter rundt din CV. Spør under samtalen etter personer i hans nettverk som kan føre deg videre. Avklar om du kan referere til ham når du tar videre kontakt (kanskje han kan åpne døra til sitt nettverk ved selv å ta kontakt f.eks ved å sende en e-post med spørsmål om hans kontakt ikke kan ta i mot deg). Mål: Tre nettverkskontakter!
 6. Gå tilbake til pkt 3, og juster CV´n etter de rådene du fikk av din første nettverkskontakt og følg metoden videre (pkt 4,5,6)

Slik vil man kunne bygge opp et stort faglig nettverk som man må pleie f eks ved å sende hyggelige mailer etc.

Vær tollmodig; jobben ligger kanskje i tredje ledd!!

Kva vil eg… eigentlig 2

1. What could I talk to someone for hours about with no sign of tiring?

2. What’s a long-time dream I’ve had that I’ve always wanted to really explore?

3. What’s something that I’ve always wanted to be an expert in?

4. What am I intensely curious about?

5. What are some things that make me feel incredibly fulfilled?

6. What are two or three examples of great work I’ve done in the past?

7. What do you often find yourself searching for on Google and researching for hours?

8. Does a certain topic turn you on just thinking about it?

9. What do you have an addiction to learning more about?

10. What do you find yourself talking about for hours to the point of losing track of time?

11. When you enter a bookstore, which section do you naturally gravitate toward?

12. What would I do even if I didn’t get paid to do it?

13. What gifts do I have that I would like to make available to the world?

14. When is a time in my life that I have felt the most creative?

15. What is incredibly easy to me?

16. What would I do if I got paid to exist?

17. What’s one or two examples of great work I’ve done in the past?

18. What makes me feel fulfilled?

Tips 1

Om det er vanskelig å finna jobb mogligheitar tenk på undernevnte:

 • Doing slightly uninteresting work but working with really interesting people.
 • Doing work where you’re solving unique problems and being continually challenged.
 • Work where you’re leveraging your true strengths.
 • Working toward a cause or goal that you feel is important.

Personlig guiding

Jeg tar også på oppdrag med å veilede dere i å finne og å få den jobben dere ønsker. Ta kontakt så kan vi diskutere.

Email: augunson@gmail.com

Tel: +47 90037282